Core Consultancy staat voor werken vanuit de kern. Omdat in de kern van ons doen en laten de aangrijpingspunten voor duurzame verandering te vinden zijn. Oftewel: de basis voor verandering ligt in onszelf. Het gaat er in het veranderproces om die aangrijpingspunten te vinden en te benutten. Ik begeleid organisaties en mensen graag bij dat proces om tot duurzame en effectieve verandering te komen.

‘In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden’      Albert Einstein
‘We are the change that we seek’      Barack Obama
‘Niets duurt voort behalve verandering’      Heraclitus

WERKWIJZE

Ik werk ruim 15 jaar samen met overheidsorganisaties die niet alleen iets willen, maar vaak ook iets moeten veranderen: een nieuwe wet invoeren, een samenwerkingsverband aangaan, een bezuiniging realiseren, een andere manier van werken ontwikkelen, een nieuwe organisatie vormgeven. Het realiseren van deze veranderingen is vaak een opgave voor de mensen die bij deze organisaties werken. Terwijl de motivatie voor deze veranderingen meestal niet bij hen ligt, maar bij de (politiek) leiders van de organisatie. Zij proberen de organisatie ‘mee te krijgen’ of de samenleving ‘te betrekken’ bij hun veranderplannen. Goed bedoeld, maar veelal met een taai proces en een mager resultaat tot gevolg.

Daarom is mijn aanpak anders. Ik werk aan duurzame en effectieve organisatieverandering. Vanuit de overtuiging dat dat kan door een veranderproces te organiseren waarin mensen op zoek gaan naar de aangrijpingspunten in zichzelf om de gewenste verandering te realiseren. Verandering van binnenuit, vanuit de kern. Zodat mensen de motivatie en de basis voor verandering in zichzelf vinden. Ik werk daar aan door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Want in dialoog kunnen mensen tot de kern van hun overwegingen komen en zich verrijken met de inzichten van een ander. Deze manier van werken leidt tot een voortdurend proces van reflectie op het eigen handelen en het aanpassen van gedrag. Het lijkt soms meer tijd te kosten, maar het resultaat is blijvend.

ANNEMIEKE VAN BRUNSCHOT

Ik ben opgeleid als bestuurskundige en heb brede ervaring als adviseur en verandermanager voor overheidsorganisaties. Voorbeelden van organisaties waar ik voor heb gewerkt: gemeente Utrecht, gemeente Westerveld, provincie Gelderland, provincie Noord-Holland, ministerie van BZK, VNG, Programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Na lange tijd voor grote adviesbureaus te hebben gewerkt, heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in duurzame en effectieve veranderprocessen. Core Consultancy ondersteunt op professionele wijze organisaties bij het realiseren van de doelstellingen van hun veranderproces.

De thema’s in mijn werk zijn vernieuwend organiseren en samenwerking, zowel binnen als tussen overheden en tussen overheid en samenleving. Ik werk vanuit verbinding, met een waarderend oog voor wat er al is, gericht op een goed gesprek over wat er te doen is. Ik stel de opgave centraal en nodig mensen uit te zoeken naar de bijdrage die zij daar aan willen en kunnen leveren. Om tot persoonlijke ontwikkeling en duurzame en effectieve organisatieverandering te komen.

Ik werk als adviseur, procesbegeleider, gespreksleider en coach. Voor een overzicht van mijn ervaring en opdrachten zie mijn profiel op LinkedIn.